File mẫu thiết lập mục tiêu smart [Free]

File mẫu thiết lập mục tiêu smart [Free]

File mẫu thiết lập mục tiêu smart miễn phí từ Brian Tracy là tài liệu tham khảo rất tốt để bạn thiết lập mục tiêu Smart để thành công.

Bạn đã đạt được tiến bộ nào về quyết tâm của mình chưa?

Tôi muốn giúp bạn bắt đầu mọi thứ một cách thuận lợi, vì vậy tôi sẽ gửi cho bạn bản sao miễn phí của Mẫu mục tiêu SMART miễn phí này từ Brian Tracy.

Tại sao bạn cần phải biết cách mục tiêu smart?

Bạn có biết là gần 80% mọi người sẽ từ bỏ các quyết định của họ vào cuối tháng… vì vậy tôi muốn giúp bạn duy trì đà phát triển.

Nếu bạn tiếp tục giải quyết của mình cho đến cuối tháng 1… thì bạn sẽ đi trước 80% thế giới! (Không phải là một nơi tồi tệ, phải không?)

Bấm vào đây để tải xuống món quà miễn phí của bạn.

Link tài liệu: Tại đây

Để thành công của bạn,

Bạn cần hỗ trợ hoặc cần giải đáp liên quan đến tài liệu? Hãy comment bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Email: tailieuchonloc.com@gmail.com

Leave a Comment:

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.