Bộ Tài Liệu Lập Kế Hoạch Ngân Sách Doanh Nghiệp

Kế Hoạch Ngân Sách

Bản chất của Kế hoạch Ngân sách hàng năm chính là Kế hoạch Kinh doanh chi tiết được thể hiện bằng TIỀN, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch Hành động trong một năm của Doanh nghiệp.

Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc lập Kế hoạch Ngân sách năm là yếu tố mang lại rủi ro về hiệu quả tài chính cho Doanh nghiệp.

Dù là lãnh đạo doanh nghiệp hoặc người trực tiếp lập Kế hoạch Ngân sách, Quý vị cũng sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc xác định khối lượng công việc, phân bổ thời gian, phân bổ nguồn lực, điều phối giữa các phòng ban… và đặc biệt là hệ thống các form mẫu biểu cần có để sử dụng.

Sở hữu ngay “Lập Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp” do CFO Việt Nam tổ chức, Quý vị sẽ nắm được cách thức thực hiện lập kế hoạch ngân sách với biểu mẫu Excel, đi từ chi tiết như: Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Sản xuất, Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Nhân Sự, Ngân sách Tiền,…..cho đến các Báo cáo Tài chính Ngân sách.

Đối tượng sử dụng:

 • Chủ doanh nghiệp
 • Thành viên HĐQT, HĐ
 • Thành viên Ban Giám đốc, Ban điều hành
 • Giám đốc Tài chính
 • Giám đốc, Trường các phòng ban chức năng
 • Nhân sự chuyên trách kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

Lợi ích từ bộ tài liệu lập kế hoạch ngân sách

 • Nắm rõ mục đích lập kế hoạch ngân sách
 • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp
 • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia
 • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)

Nội dung bộ tài liệu kế hoạch ngân sách:

 • Lý do phải lập Kế hoạch Ngân sách trong khi thị trường liên tục biến đổi
 • Chu trình lập Kế hoạch Ngân sách
 • Những cách thức phổ biến được dùng để lập Kế hoạch Ngân sách
 • Xác lập các Bộ phận ngân sách cho từng doanh nghiệp
 • Tại sao phải thành lập Ban ngân sách. Ban ngân sách nên bao gồm những ai và làm thế nào để phối hợp công việc hiệu quả
 • Các bước chính cần thực hiện trong một Quy trình soạn lập Kế hoạch Ngân sách
 • Chuẩn hóa quá trình thu thập thông tin bằng mẫu biểu Ngân sách bộ phận
 • Có bộ biểu mẫu Excel thực tế về Kế hoạch Ngân sách để thực hành và qua đó vận dụng cho riêng doanh nghiệp của mình

Tìm hiểu bộ tài liệu tại: https://camnangceo.com/

Bạn cần hỗ trợ hoặc cần giải đáp liên quan đến tài liệu? Hãy comment bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Email: tailieuchonloc.com@gmail.com

Leave a Comment:

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

1 comment
Quỳnh says

Cho mình xin bộ tài liệu kế hoạch ngân sách. Cảm ơn Ban quản trị rất nhiều!

Reply
Add Your Reply

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.